Category: סתיו

13

כמעט אירופה

בשבוע האחרון הייתי מוקפת חגיגות, ואני לא מדברת אפילו על החגיגות של החפש”ש וסיום הצבא- חגגתי לא’ יומולדת, וציינו שנה ביחד. אני לא מהאנשים שמייחסים משמעות לתאריכים, ואני בקושי זוכרת את הימי הולדת של בני המשפחה שלי, אבל חגיגה צריך לחגוג....