Tagged: שרלוט

0

Saturday morning walk

השבוע הזה עבר כל כך מהר. התמונות צולמו בטיול בבוקר שבת ורק עכשיו מצאתי זמן לכתוב. במהלך השבוע אלמוג ואני עושים תורנות מי מוציא את שרלוט כל בוקר לטיול ארוך, אך בשבת אני אוהבת את הטיול במיוחד כי שנינו יוצאים איתה,...

3

Inspiration: Megan Draper

לפעמים מקורות ההשראה שלי למה אלבש בבוקר עמומים ולא ברורים, אך בימים מסוימים ישנה השראה מובהקת. זה יכול להיות בעקבות סרט שראיתי, שיר ששמעתי או בחורה ברחוב. זה אך טבעי שאמצא מקורות השראה גם בסדרות שאני רואה. אמנם לא יוצא לי...