Tagged: DIY

12

מה שעשיתי היום בגן

השבוע היה לי שיעור תפירה אחרון בקורס תפירה שעשיתי. קשה לתאר את התסכול מחד והסיפוק מאידך שבתפירה, ואני מניחה שעד שלא מתנסים בזה לא יודעים. התסכול נובע מחוסר שליטה על המכונה, ההרגשה שהיא פשוט רצה ולא מקשיבה לך. כל טעות בתפירה...