התנצלות

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    בהצלחה!

  2. נעלולה says:

    בהצלחה! רק שתדעי: הפסיכומטרי מודד בסך הכל את סיכויי ההצלחה בשנה א’, והוא לא מעיד על שום דבר אחר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.