Tagged: london

2

London: making a film

התחלתי את הטיול הסקנדינבי שלי בקפיצה קטנה ללונדון לפני שאלמוג מצטרף אליי. נסעתי לבקר את ענבר, חברה טובה ומוכשרת שלומדת קולנוע בעיר. הגעתי לדלת הבית שלה בשעת בוקר מוקדמת והערתי אותה משנתה. אני אומרת בית ולא דירה מפני שהיא גרה עם...